بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق

توضیحات فایل تاریخ درج در تارنما
بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان دانلود فایل 1395/09/04