گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به دوره مالی1398/06/31 (حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به دوره مالی1398/06/31 (حسابرسی نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل