گزارش صورت وضعيت يک ماهه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کيان منتهي به 1398.05.31

گزارش صورت وضعيت يک ماهه پرتفوي صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کيان منتهي به 1398.05.31


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل