گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 97.12.29 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار سکه طلای کیان(حسابرسی نشده)

گزارش عملکرد 12 ماهه منتهی به 97.12.29 صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار سکه طلای کیان(حسابرسی نشده)


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل