ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/04/15

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/04/15شامل؛ 8/86 درصد سپرده بانکی، 15/3 درصد گواهی سپرده بانکی و 73/7 درصد گواهی سپرده کالایی و 2/0 درصد اوراق مشتقه می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.