ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/02/02

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/02/02شامل؛ 8/68 درصد سپرده بانکی، 44/6 درصد گواهی سپرده بانکی و 46/5 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.