ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/28

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/28شامل؛ 8/60 درصد سپرده بانکی، 44/7 درصد گواهی سپرده بانکی و 46/4 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.