ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/27

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/27شامل؛ 7/87 درصد سپرده بانکی، 45/4 درصد گواهی سپرده بانکی و 46/5 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.