ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1397/01/26

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/26شامل؛ 7/62 درصد سپرده بانکی، 46/5 درصد گواهی سپرده بانکی و 45/6 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.