ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/20

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/20 شامل؛ 5/34 درصد سپرده بانکی، 51/3 درصد گواهی سپرده بانکی و 42/8 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.