صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به98.11.30

صورت وضعیت پرتفوی یک ماهه صندوق سرمایه گذاری در اوراق مبتنی بر سکه طلای کیان منتهی به 98.11.30


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل