ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/19

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/19 شامل؛ 5/35 درصد سپرده بانکی، 51/3 درصد گواهی سپرده بانکی و 42/9 درصد گواهی سپرده کالایی می باشد.
- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشند.