ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان در تاریخ 1396/12/16

ترکیب دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/16 شامل؛ 5/41 درصد سپرده بانکی، 51/3 درصد گواهی سپرده بانکی و 42/8 گواهی سپرده کالایی می باشد.

- لازم به ذکر است درصد ها از کل دارایی های صندوق می باشد.