اطلاعات لحظه‌ای: 1398/11/04
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 25,692 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 25,629 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/04
کل خالص ارزش دارائی ها 2,546,185,801,118 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 25,629 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 25,629 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 25,692 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,347,872

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/12

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، مهشيد سرحدي، علي نوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان