بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/04/28
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 21,597 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 21,547 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/28
کل خالص ارزش دارائی ها 1,753,413,411,788 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 21,547 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 21,547 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 21,597 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 81,377,872

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/12

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، مهشيد سرحدي، علي نوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها