اطلاعات لحظه‌ای: 1400/01/22
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 52,103 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 51,973 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/22
کل خالص ارزش دارائی ها 4,395,174,783,477 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 51,973 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 51,973 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 52,103 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 84,567,872

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/11/12

مدیر صندوق:

مشاور سرمايه گذاري پرتو آفتاب كيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

شركت گروه مالي گسترش سرمايه كيان

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا، مهشيد سرحدي، علي نوريان

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان